Tytuł: Dziwny ogród/Strange garden

Data: 2018

Miejsce: Muzeum Narodowe w Warszawie/National Museum in Warsaw

Technika: performance, site specific

Dziwny ogród to poetycka opowieść, którą tworzyłam z grupą artystów z Koła Naukowego SOKI (z Wydziału Sztuki Mediów ASP w Warszawie). Słowa wyjęte z tytułów dzieł muzeum stanowiły punkt wyjścia do działania performatywnego. W holu Muzeum Narodowego, tworzyliśmy dada wiersz a widzowie byli świadkami zdarzenia, które otwierało ich na grę skojarzeń i tworzenia się nowych znaczeń. Działanie dokumentowaliśmy. Przez kolejne 2 tygodnie, widzowie mogli przeczytać nasz tekst i zobaczyć dokument z peformancu.

The Strange garden is a poetic story that I created with a group of artists from the SOKI Science Club (from the Department of Media Art at the Academy of Fine Arts in Warsaw). The words taken from the titles of the museum's works were the starting point for a performative action. In the lobby of the National Museum, we created a dada poem. The viewers witnessed an event that opened them to the game of associations and the creation of new meanings. We documented the operation. Over the next two weeks, viewers could read our text and view a document from performance action.

© 2023 by Urban Artist. Proudly created with Wix.com