top of page

Tytuł: Dziwny ogród/Strange garden

Data: 2018

Miejsce: Muzeum Narodowe w Warszawie/National Museum in Warsaw

Technika: performance, site specific

Dziwny ogród to poetycka opowieść, którą tworzyłam z grupą artystów z Koła Naukowego SOKI (z Wydziału Sztuki Mediów ASP w Warszawie). Słowa wyjęte z tytułów dzieł muzeum stanowiły punkt wyjścia do działania performatywnego. W holu Muzeum Narodowego, tworzyliśmy dada wiersz a widzowie byli świadkami zdarzenia, które otwierało ich na grę skojarzeń i tworzenia się nowych znaczeń. Działanie dokumentowaliśmy. Przez kolejne 2 tygodnie, widzowie mogli przeczytać nasz tekst i zobaczyć dokument z peformancu.

The Strange garden is a poetic story that I created with a group of artists from the SOKI Science Club (from the Department of Media Art at the Academy of Fine Arts in Warsaw). The words taken from the titles of the museum's works were the starting point for a performative action. In the lobby of the National Museum, we created a dada poem. The viewers witnessed an event that opened them to the game of associations and the creation of new meanings. We documented the operation. Over the next two weeks, viewers could read our text and view a document from performance action.

Sequence 01_2.jpg
DSC_7215.JPG
yweya.jpg
35713154_2011986692206580_88659400910679
Sequence 01.jpg
35701211_2011987025539880_63905776518488
35487945_2011986955539887_18598106297542
35533259_2011987272206522_32200532594608
35507198_2011986578873258_78324872550327
35517244_2011987588873157_85537016208257
35645565_2011986892206560_52338135946210
35532628_2011986762206573_14883790619725
35518021_2011987382206511_66508392439186
35544067_2011987332206516_67276882261626
35511227_2011987442206505_48002605690577
36226144_2027948790610370_69936776252730
36270196_2027963483942234_73946973301312
A4.jpg
bottom of page