© 2023 by Urban Artist. Proudly created with Wix.com

Tytuł: Portal "Relacje"

Data: 2015

Miejsce: Warszawa

Technika: grafika komputerowa

Dla portalu psychologicznego “Relacje” zaprojektowałam logo, papeterię oraz layout strony www. Logo jest wizualnym przedstawieniem założeń portalu, który ma pełnić funkcję poradni
psychologicznej.

For the psychological portal "Realtions" I designed a logo, stationery and website layout. The logo

is a visual representation of the objectives of the portal, which is to act as a counseling center psychological.