top of page

Tytuł: Warsaw Birds

Data: 2014

Miejsce: Warszawa

Technika: serigrafia

Miasta są ważnymi lub wręcz głównymi siedliskami niektórych gatunków awifauny. Warsaw Birds to projekt, dla którego inspiracją była Warszawa – miasto, którego nie było, które odrodziło się po wojnie jak feniks z popiołów. A także jej przyroda. Nowe, powojenne oblicze stolicy to więcej zieleni i głównie modernistyczna architektura, ale też wiele miejsc półdzikich, przez długie lata nieuporządkowanych i poddających się żywiołowi przyrody. W tym niezwykłym środowisku, będącym połączeniem ludzkiego geniuszu i sił natury, wyjątkową rolę odgrywa Wisła i jej okolice –  unikalne siedlisko rzadko spotykanych w miastach gatunków ptaków. Warszawa i jej przyroda są dla mnie niekończącym się źródłem inspiracji. Pierwsze serigrafie, które zrobiłam w ramach projektu, przedstawiają ptaki miejskie i architekturę modernistyczną. W ramach tej idei prowadzę stronę na facebooku, o tej samej nazwie oraz sklep na pakamerze, gdzie sprzedaję grafiki z ptakami. Grafiki mam też przyjemność sprzedawać na targach designu WZORY.

 

Warsaw and its nature are for me an endless source of inspiration. Cities are important or even the main habitats of some species of avifauna. Warsaw Birds is a project inspired by Warsaw - a city that was not there, which was revived after the war like a phoenix from ashes. And her nature as well. The new post-war face of the capital is more green and mainly modernist architecture, but also many semi-wild places, disordered for many years and subject to the element of nature. In this extraordinary environment, which is a combination of human genius and natural forces, the Vistula and its surroundings play a unique role - a unique habitat of bird species rarely found in cities.

bottom of page